Svetainės ecooking.lt naudojimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios naudojimosi sąlygos, toliau vadinamos naudojimo sąlygomis, nustato naudojimosi svetaine www.ecooking.lt (toliau – ecooking.lt) ir prekių įsigijimo tvarką.

1.2. „IN PLENO PREKYBA” SIA, registracijos Nr. 40103666468, adresas: Raiņa bulvāris 21, Rīga, LV-1050, Latvija toliau – ecooking.lt, teikia turinį, kurį galima rasti svetainėje ecooking.lt, ir teikia paslaugas laikantis naudojimo sąlygų.

1.3. Vartotojas yra darbingas fizinis ar juridinis asmuo, perkantis ecooking.lt

Nepilnamečiai fiziniai asmenys nuo 14 iki 18 metų naudojasi „ecooking.lt“ paslaugomis tik gavę tėvų ar globėjų leidimą, išskyrus atvejus, kai jie turi savo pajamas.

1.4. Jei Vartotojas perka ecooking.lt siūlomas prekes, Naudojimo sąlygos laikomos teisiškai įpareigojančiu dokumentu, kuriame išdėstytos šalių teisės ir pareigos, susijusios su prekių pirkimu, apmokėjimu už jas, taip pat pristatymo ir grąžinimo sąlygomis.

1.5. Jei Vartotojas nori įsigyti prekių iš ecooking.lt, Vartotojas privalo prieš įsigydamas prekes susipažinti su Naudojimo sąlygomis ir patvirtinti šią pažintį prieš atlikdamas operaciją. Taigi, jei Vartotojas įsigijo produktą ecooking.lt, laikoma, kad Vartotojas perskaitė Naudojimo sąlygas ir su jomis sutinka. Tuo pačiu sutikdamas su Naudojimo sąlygomis, Vartotojas taip pat patvirtina, kad jis turi teisę registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje ecooking.lt pagal Naudojimo sąlygas.

1.6. Jei Vartotojas bando kokiu nors būdu pakenkti ecooking.lt veikimui, stabilumui, saugumui ar kitaip nesilaiko šių Naudojimo sąlygų, ecooking.lt turi teisę atšaukti Vartotojo registraciją ar kitaip apriboti Vartotojo prieigą prie internetinės parduotuvės ecooking.lt

1.7. ecooking.lt pasilieka teisę bet kada vienašališkai pakeisti ir papildyti Naudojimo sąlygas. Kai Vartotojas perka ecooking.lt, yra taikomos prekių užsakymo metu galiojančios versijos naudojimo sąlygos, todėl Vartotojas kiekvieną kartą pirkdamas turi susipažinti su Naudojimo sąlygomis.

1.8. ecooking.lt pasilieka teisę keisti prekių kainą arba nustatyti specialią prekių kainą. Prekės vartotojui parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja prekių užsakymo metu.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Neįregistruoti vartotojai taip pat gali apsipirkti svetainėje ecooking.lt. Norėdami prisiregistruoti ecooking.lt, Vartotojas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, el. Pašto adresą. Užsiregistravus ecooking.lt svetainėje, laikoma, kad Vartotojas (fizinis asmuo) sutiko, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi teisės aktuose nustatyta tvarka ir vadovaujantis ecooking.lt privatumo politika – tiek, kiek Vartotojas pateikė asmens duomenis. Norėdamas iš naujo patekti į ecooking.lt svetainę konkrečiame Vartotojo profilyje, Vartotojas privalo įvesti registruotą el. Pašto adresą ir slaptažodį į atitinkamus laukus.

2.2. Pirkėjas, pirkdamas svetainėje ecooking.lt, privalo įvesti savo vardą, pavardę, prekės pristatymo adresą, telefono numerį ir el. Paštą, nes šie duomenys yra būtini norint sudaryti ecooking.lt produkto pirkimo-pardavimo sutartį su Naudotoju ir užtikrinti bendravimą su Vartotoju, taip pat prekių pristatymas Vartotojui.

2.3. Vartotojas nuolat yra visiškai atsakingas už registracijos formoje nurodytų duomenų teisingumą, taip pat už pateiktų duomenų teisingumą, atlikdamas pirkimą ecooking.lt Jei Vartotojas registracijos formoje pateikė netikslius ar neteisingus duomenis arba atlikdamas pirkimą, lt svetainė, ecooking.lt neatsako už duomenų neteisingumą ir jo padarinius ir turi teisę reikalauti iš Vartotojo atlyginti tiesioginius nuostolius. Vartotojas turi teisę bet kada ištaisyti, ištrinti ar papildyti savo „ecooking.lt“ profilyje esančius asmens duomenis arba reikalauti ištaisyti, ištrinti ar papildyti „ecooking.lt“ asmens duomenis pagal kliento nurodymus pagal Privatumo politiką.

2.4. Registruodamasis ecooking.lt, Vartotojas gauna individualius registracijos duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį). Vartotojas yra atsakingas už savo registracijos duomenų saugumą ir įsipareigoja juos saugoti, o ne perduoti tretiesiems asmenims. Jei registracijos duomenis naudoja trečioji šalis, jis laikomas vartotoju. Jei Vartotojas praranda registracijos duomenis arba Vartotojas įtaria, kad jo registracijos duomenis galėjo gauti trečioji šalis, Vartotojas privalo nedelsdamas informuoti ecooking.lt naudodamasis komunikacijos priemonėmis, nurodytomis ecooking.lt skiltyje – Kontaktai.

2.5. Sutikdamas su šiomis Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika, Vartotojas sutinka, kad pranešimai, reikalingi užsakymo, apmokėjimo ir pristatymo informacijai, būtų išsiųsti nurodytu el.

2.6. ecooking.lt garantuoja, kad Vartotojo duomenys bus naudojami tik prekių pirkimui ir tiesioginei rinkodarai.

2.7. ecooking.lt įsipareigoja užtikrinti Vartotojo teikiamų asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą, taip pat įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus ecooking.lt partnerius, kurie vartotojui teikia prekes ar teikia kitas užsakymų vykdymo paslaugas, taip pat valstybinėms institucijoms. atvejų ir jei tam yra teisinis pagrindas.

2,8. Prekių pristatymo metu gali būti reikalaujama, kad prekių gavėjas pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Vartotojas gali pirkti prekes svetainėje ecooking.lt neribotą skaičių kartų.

3.2. Produkto pirkimo-pardavimo sutartis tarp ecooking.lt ir Vartotojo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas, pasirinkęs prekę (-es), sukuria pirkinių krepšelį ir paspaudžia „sumokėti už pirkinį“. Vartotojas privalo sumokėti už prekes naudojimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos ecooking.lt duomenų bazėje.

3.4. ecooking.lt sutinka pristatyti Vartotojo užsakytas ir sumokėtas prekes Vartotojo užsakyme nurodytu adresu, remiantis Naudojimo sąlygų 5 punkte nurodytomis sąlygomis.

3.5. Jei ecooking.lt nepavyksta susisiekti su Vartotoju per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo, užsakymas atšaukiamas, ecooking.lt grąžina vartotojui grąžinamą sumą tik už gaminį, tačiau pristatymo mokestis negrąžinamas.

3.6. Avarinės situacijos metu, kai dėl nenumatytų aplinkybių ecooking.lt negali užtikrinti internetinėje parduotuvėje ecooking.lt įsigyto produkto pristatymo, ecooking.lt įsipareigoja pasiūlyti panašų produktą. Jei Vartotojas nesutinka, ecooking.lt grąžina vartotojui sumokėtus pinigus už neprieinamą produktą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo to momento, kai Vartotojas atsisako panašaus produkto.

4. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

4.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ecooking.lt nurodomos eurais, į kainą įskaičiuotas PVM.

4.2. Vartotojas moka už prekes šiais būdais:

4.2.1. naudotis internetinės bankininkystės „bank-link“ paslaugomis (užsakant prekę);

4.2.2. banko pavedimu (užsakant prekę);

4.2.3. kreditine kortele (užsakant prekę);

4.3. Jei už prekes yra permokėta, ecooking.lt grąžins ją Vartotojui pervedimu į banko sąskaitą, iš kurios Vartotojas sumokėjo už prekes. Jei permoka padaryta naudojant kitą mokėjimo būdą, Vartotojas turi pateikti ecooking.lt rašytinę paraišką, nurodydamas banko sąskaitos numerį, į kurį ecooking.lt privalo pervesti permokėtą sumą Vartotojui.

5. Prekių pristatymas

5.1. Pasirinkęs pristatymo būdą, vartotojas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą.

5.2. Prekes Vartotojui gali pristatyti ecooking.lt arba jo įgaliotas atstovas.

5.3. Vartotojas įsipareigoja priimti užsakytas prekes iš kurjerio.

5.4 Pristatymo mokestis Lietuvoje yra nemokamas.

5.5. ecooking.lt padarys viską, kad užsakytos prekės būtų pristatytos kuo greičiau. Apytikslis pristatymo laikas 1-2 (viena ar dvi) darbo dienos po pirkimo pabaigos.

5.6. Jei Vartotojo nurodytu pristatymo adresu jo nėra, ecooking.lt turi teisę perduoti prekes bet kuriam kitam suaugusiam asmeniui, esančiam nurodytu adresu pristatymo metu, tačiau Vartotojas neturi teisės reikšti pretenzijų ecooking.lt dėl ​​prekių pristatymo reikalavimų nesilaikantiems asmenims.

5.7. Jei prekių pristatymas Vartotojui nėra įmanomas dėl Vartotojo kaltės ar aplinkybių, priklausančių nuo Vartotojo (Naudotojas pateikė neteisingą adresą, Naudotojo negalima rasti nurodytu adresu, nurodytu adresu negalima prisijungti ir pan.), Prekės nebepasiunčiamos, tačiau užsakymas atšaukiamas. Tokiu atveju ecooking.lt grąžina vartotojui už gaminio grąžinimą

5.8. Gavęs prekes, Vartotojas ar jo atstovas patikrina prekių atitiktį užsakymui ir pasirašo prekių gavimui prekių tiekėjo nurodytu būdu ir vietoje. Pasirašydamas dėl prekių gavimo, Vartotojas ar jo atstovas patvirtina, kad prekės jam buvo pristatytos geros būklės ir pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartį. Visais atvejais, kai kurjeris pristato Vartotojui prekes, kurių pakuotės yra sutraiškytos, šlapios ar kitaip sugadintos iš išorės, Vartotojas siuntos gavimo patvirtinime turi nurodyti (parašyti komentarą) arba parašyti atskirą ataskaitą apie tokius trūkumus. Vartotojas privalo tai padaryti kurjerio akivaizdoje. ecooking.lt neatsako už tokius prekių trūkumus, kurie buvo akivaizdūs pristatymo metu, tačiau nebuvo nurodyti pristatymo patvirtinime. Prekių pristatymo lydimasis dokumentas ecooking.lt pridedamas prie prekių siuntimo arba siunčiamas elektroniniu būdu Vartotojo nurodytu el. Paštu gavus patvirtinimą apie prekių pristatymą Vartotojui.

6. Prekių kokybė

6.1. Visų ecooking.lt parduodamų prekių savybės nurodomos šalia kiekvieno produkto esančiame prekės aprašyme. ecooking.lt užtikrina, kad pagrindinės ecooking.lt parduotuvėje parduodamų prekių savybės (informacija apie gamintoją, modelis, spalva, tūris ir kt.) atitiktų tikrąsias prekių savybes ir sutarties sąlygas. Produkto atitikties sutarties nuostatoms kriterijai yra nurodyti Vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

6.2. Svetainėje ecooking.lt nurodytoms prekėms taikoma garantija, nurodyta atitinkamuose teisės aktuose.

6.3. Jei gavęs prekę Vartotojas (pagal 6 skirsnį vartotojas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo prasme – fizinis asmuo, įsigyjantis produktą ne su jo ekonomine ar profesine veikla nesusijusiam tikslui) nustato, kad produktas neatitinka sutarties, tada pagal per dvejus metus nuo prekės gavimo dienos, Vartotojas turi teisę pateikti pretenziją į ecooking.lt dėl ​​prekės neatitikimo sutarties sąlygoms. Vartotojas pretenzijos prašymą pateikia ecooking.lt per du mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie prekės neatitikimą sutarties sąlygoms.

6.4. Pasibaigus 6.3 punkte nurodytam terminui, Vartotojas turi teisę pateikti pretenziją dėl gaminio neatitikimo sutarties nuostatoms, laikydamasis gaminio garantinio laikotarpio.

6.5. Jei produktas neatitinka Sutarties nuostatų, Vartotojas turi teisę reikalauti, kad ecooking.lt atliktų vieną iš šių veiksmų:

1) pašalinti prekių neatitikimą sutarties nuostatoms;

2) iškeiskite gaminį į tokį, kuris užtikrintų sutarties sąlygų laikymąsi;

3) atitinkamai sumažinti prekių kainą;

4) nutraukti sutartį ir grąžinti vartotojui už prekes sumokėtą pinigų sumą.

6.6. Visų pirma, Vartotojas turi teisę nemokamai paprašyti ecooking.lt pašalinti produkto neatitikimą sutarties sąlygoms arba iškeisti nemokamą produktą, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma ar neproporcinga (neproporcinga, jei dėl to ecooking.lt išlaidos yra neproporcingos. kita 6.5 punkte nurodyta alternatyvi priemonė, atsižvelgiant į gaminio vertę neatitikus neatitikimo, neatitikimo reikšmingumą ir tai, ar alternatyvių priemonių naudojimas nesukelia didelių nepatogumų vartotojui).

6.7. Jei neįmanoma pašalinti gaminio neatitikimo sutarties sąlygoms ar nemokamai iškeisti prekę, Vartotojas turi teisę reikalauti, kad ecooking.lt sumažintų produkto kainą arba nutraukti sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtą sumą. Sumažindamas kainą ar nutraukdamas sutartį ir grąžindamas pinigų sumą, ecooking.lt gali atsižvelgti į prekės nusidėvėjimą ar naudą, kurią Naudotojas įgijo naudodamasis produktu ir dėl ko susitarė šalys.

6.8. Esant nereikšmingiems gaminio neatitikimams sutarties sąlygoms (tai smarkiai nepablogina produkto pagrindinių funkcijų kokybės ar tinkamumo naudoti ir gali būti užkirstas kelias nesukeliant vizualiai aptinkamų gaminio išvaizdos pokyčių) ir tai negali turėti didelės įtakos vartotojo galimybėms naudoti gaminį nutraukti sutartį ir grąžinti už prekes sumokėtą sumą.

6.9. Prieštaravimai ir prašymai dėl prekės neatitikimo sutarties sąlygoms Vartotojas gali išreikšti ecooking.lt žodžiu ir raštu, siųsdamas prašymą ecooking.lt adresu Raina bulvaras 21, Ryga, LV-1050. Įvertinęs prieštaravimus, ecooking.lt pateikia Vartotojui atsakymą.

7. Prekių atsiėmimo ir grąžinimo teisė

7.1. Jei Vartotojas yra vartotojas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo prasme (fizinis asmuo, įsigyjantis produktą ne su jo ekonomine ar profesine veikla nesusijusiam tikslui), tada Vartotojas (vartotojas) gali naudotis sutarties atsisakymo teise nepateikdamas jokio pagrindimo. Vadovaudamasis 2014 m. Gegužės 20 d. Kabineto reglamento Nr. 255 „Nuotolinių sutarčių nuostatai“ nuostatomis, vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento, pateikdamas ecooking.lt prašymą dėl pasinaudojimo sutarties atsisakymo teise.

7.2. Norėdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, Vartotojas turi veikti vienu iš šių būdų:

7.2.1. Vartotojas elektroniniu būdu elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą į ecooking.lt el. Paštą: vmargarita@ecooking.dk El. Pašto pranešime Vartotojas nurodo grąžinimo objektą (prekės pavadinimą), užsakymo numerį ir banko sąskaitos numerį, į kurį Vartotojas nori gauti mokėjimą už grąžintas prekes. pinigų suma. Siunčiant atsisakymą ecooking.lt el.

7.3. Laikoma, kad Vartotojas laikėsi sutarties atsisakymo termino (30 dienų), jei Vartotojas išsiunčia pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties ecooking.lt vienu iš būdų, nurodytų Naudojimo sąlygų 7.2 punkte, prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo teisei. Ginčų atveju Vartotojas privalo įrodyti pasinaudojimo teise atsisakyti sutarties faktą ir terminą.

7.4. Naudojimo sąlygų 7.2.1 punkte nustatyta tvarka, išsiuntęs informaciją apie naudojimąsi sutarties atsisakymo teise, vartotojas grąžina prekę paštu ecooking.lt, užtikrindamas prekės pristatymą šiuo adresu:

be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 30 dienų arba per nurodytą terminą savarankiškai pristatyti prekes į ecooking.lt nurodytu adresu. Šis terminas laikomas laikomas, jei Vartotojas grąžina prekes nepasibaigus 30 dienų terminui. Vartotojas privalo saugoti prekių grąžinimo datos įrodymą. ecooking.lt perspėja, kad produktas, kuris siunčiamas atgal tik į paštą ir faktiškai nepristatomas minėtu ecooking.lt adresu, nėra laikomas gautu, o ecooking.lt neturi pareigos ir tokių daiktų pašto dėžutėje neišima. .

7.5. Jei Vartotojas prekėms gauti pasinaudojo „Omniva“ kurjerių ar siuntų tarnyba, Vartotojas turi teisę prekes siųsti atgal į ecooking.lt abiem būdais, nurodytais Naudojimo sąlygų 7.2 punkte.

7.6. ecooking.lt, be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Vartotojo paraiškos dėl pasinaudojimo teise atsisakyti sutarties gavimo dienos, grąžina Vartotojui jo sumokėtą sumą, įskaitant pristatymo išlaidas, sumokėtas už prekių pristatymą. Grąžinama pinigų suma į ecooking.lt pervedama į vartotojo nurodytą banko sąskaitą pasinaudojant atsisakymo teise.

7.7. Jei užsakydamas prekes Vartotojas aiškiai išreiškė norą prekes gauti pristatymo būdu, kuris nėra pigiausias standartinis pristatymo būdas, kurį siūlo ecooking.lt, ecooking.lt neprivalo kompensuoti Vartotojui papildomų pristatymo išlaidų.

7.8. ecooking.lt pasilieka teisę neatsisakyti grąžintos sumos, sumokėtos už prekes pirkėjui, kol ecooking.lt negaus iš vartotojo grąžintos prekės arba negaus Vartotojo patvirtinimo, kad vartotojas grąžino prekę į ecooking.lt, atsižvelgiant į tai. , kuris buvo atliktas praeityje.

7.9. Tiesiogines produkto grąžinimo išlaidas padengia Vartotojas. Jei dėl savo pobūdžio prekės negalima grąžinti paštu, vartotojas padengia visas su produkto grąžinimu susijusias išlaidas.

7.10. Vartotojas gali naudotis sutarties atsisakymo teise tokiomis sąlygomis:

7.10.1. grąžinamas produktas (-ai) turi būti originalioje pakuotėje, o Vartotojas neatidarė gaminio pakuotės;

7.10.2. produktas neturi būti pažeistas;

7.10.3. gaminys nebuvo naudojamas, neprarado prekinės išvaizdos (konservuotos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.) (tai netaikoma gaminiui, jau sugadintam pristatymo metu, kuriam Vartotojas nurodė prieštaravimus patvirtindamas prekės gavimą);

7.10.4. grąžinamos prekės turi būti tokios pačios būklės kaip ir tada, kai jas gavo.

7.11. ecooking.lt turi teisę atsisakyti atsiimti prekę, jei nebuvo laikomasi prekės grąžinimo terminų.

7.12. Vartotojas yra atsakingas už produkto kokybės ir saugos palaikymą per sutarties atsisakymo teisę. Vartotojas yra atsakingas už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, jei prekės buvo naudojamos nesuderinamai su sąžiningumo principu, įskaitant ir kitus tikslus, išskyrus prekių pobūdžio ar veikimo patikrinimą. Prekės turi būti nesugadintos, nepraradusios savo išvaizdos (neišimtos ir nepažeistos etiketės, suplėšytos apsauginės plėvelės ir kt.) Ir nenaudotos. Gaminys turi būti grąžintas originalioje pakuotėje, tame pačiame komplekte, kurį gavo, būtinai grąžindamas prekės pirkimo dokumentą ir kitus produkto priedus, kurie buvo pridedami prie jo gavimo metu. Jei gaminys nėra visiškai surinktas, sugadintas, netvarkingas ar netinkamai supakuotas, ecooking.lt turi teisę nepriimti prekės, taip pat negrąžinti Vartotojui už produktą sumokėtų pinigų.

8. Keitimasis informacija

8.1. ecooking.lt bendrauja su Naudotoju el. pašto, pašto ar telefono numeriais. Vartotojas gali naudoti bet kurį iš komunikacijos būdų, nurodytų ecooking.lt skiltyje – Kontaktai.

9. Atsakomybė

9.1. ecooking.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Vartotojas elgiasi priešingai nei naudojimo taisyklėse nurodyta ecooking.lt naudojimo tvarka.

9.2. Praradimo atveju kalta šalis atlygina kitai šaliai už tiesioginius nuostolius.

9.3. „ecooking.lt“ neatsako už „ecooking.lt“ parduotuvės vaizduose parodytų prekių neesminių savybių (tikrojo dydžio, formos ar tono niuansų ir kt.) neatitikimą tikrosioms prekių savybėms dėl ekrano parametrų, apšvietimo ar kitų panašių vartotojo naudojamų prietaisų išorinių sąlygų.

9.4. ecooking.lt neatsako už įsipareigojimų vėlavimą ar nevykdymą ar kitokio pobūdžio įsipareigojimų nevykdymą dėl aplinkybių ir kliūčių, kurių pagrįstai negali kontroliuoti ecooking.lt, įskaitant, bet neapsiribojant streikais, vyriausybės įsakymais, karo veiksmais ar nacionaliniu lygiu. didelio masto ekstremalios situacijos, terorizmo grėsmė ar veiksmai, aplinkos ar klimato anomalijos, trečiųjų šalių nesilaikymas, interneto ryšio sutrikimai ir kompiuterio bei programinės įrangos gedimai. Esant tokioms force majeure aplinkybėms, ecooking.lt stengsis kuo greičiau pašalinti vėlavimą.

10. Kitos nuostatos

10.1. Vartotojo ir ecooking.lt santykius reguliuoja naudojimo sąlygos, taip pat Latvijos Respublikos teisės aktai.

10.2. Kilus klausimams ar nesutarimams, vartotojas susisiekia su ecooking.lt klientų aptarnavimo telefonu arba el. Paštu. Visi ginčai, kiek įmanoma, sprendžiami derybų keliu. Vartotojas, kuris yra vartotojas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą (fizinis asmuo, įsigyjantis produktą ne su jo ekonomine ar profesine veikla susijusiu tikslu), turi galimybę naudotis ir ginti savo teisines teises pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir susijusius norminius teisės aktus. tvarka. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti, ginčas perduodamas teismui Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Nurodymai dėl atsisakymo

Teisė atsisakyti sutarties

Jei Klientas yra vartotojas, kaip apibrėžta Vartotojų teisių apsaugos įstatyme (fizinis asmuo, įsigyjantis produktą (-us) su jo ekonomine veikla nesusijusiam tikslui), Klientas gali naudotis sutarties atsisakymo teise. Remiantis Latvijos Respublikos ministrų kabineto taisyklių Nr. 255 „Nuotolinės prekybos sutarčių nuostatai“ nuostatomis, vartotojas turi teisę per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinti iš ecooking.lt įsigytą produktą atgal į „IN PLENO PREKYBA” SIA.

Pasinaudojimo teise atsisakyti sutarties pasibaigs po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo tos dienos, kai Klientas įsigijo ar Kliento nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, įgijo prekes.

Klientas informuoja ecooking.lt apie grąžinimą, pranešdamas apie tai raštu (vmargarita@ecooking.dk) nurodydamas grąžinimo objektą ir užsakymo numerį.

Atsisakymo pasekmės

Klientui atsisakius šios sutarties, ecooking.lt grąžins visus iš Kliento gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas. Grąžinimai bus atliekami naudojant tas pačias mokėjimo priemones, kurias Klientas naudojo pradinei operacijai atlikti, nebent Klientas aiškiai sutiko daryti kitaip. Bet kokiu atveju už tokį grąžinimą klientas nebus imamas. ecooking.lt gali atsisakyti lėšų grąžinimo, kol bus grąžinta gauta (-os) prekė (-ės) arba kol klientas pateiks patvirtinimą, kad prekė (-ės) buvo grąžintos, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas anksčiau.

Klientas prekes siųs į ecooking.lt adresą: „IN PLENO PREKYBA” SIA Raiino bulvaras 21-11, Ryga, LV-1050, Latvija be nepagrįsto delsimo ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Klientas pranešė ECOOKIN LT apie savo sprendimas pasitraukti iš šio Susitarimo. Terminas bus laikomasi, jei Klientas grąžins prekę (-es) nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui.

Prekės grąžinamos laikantis šių sąlygų:

– grąžinamas produktas (-ai) turi būti originalioje pakuotėje;

– prekės neturi būti pažeistos;

– prekės nebuvo naudojamos, neprarado prekinės išvaizdos (konservuotos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.) (tai netaikoma produktams, kurie jau buvo sugadinti pristatymo metu);

– grąžinama prekė (-ės) turi būti tokios pačios būklės, kaip ir gavus;

– Klientas privalo padengti tiesiogines grąžinimo išlaidas.

Už prekių vertės sumažėjimą klientas atsako tik tuo atveju, jei prekės buvo naudojamos kitais tikslais nei nustatant šių prekių pobūdį, savybes ir veikimą.